Partyk Aleksandra, Strona nie dąży do przewlekłości postępowania, gdy zgłasza zasadny zarzut nieważności procesu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Strona nie dąży do przewlekłości postępowania, gdy zgłasza zasadny zarzut nieważności procesu

Pozwany zasadnie zarzucił, że był wadliwie zawiadamiany o terminach rozpraw. W sprawie proces był dotknięty nieważnością. Powód wskazywał, że zgłoszenie przez pozwanego zarzutu nakierunkowane było na doprowadzenie do przewlekłości postępowania. To niezasadne twierdzenie, skoro pozwany nie nadużył swoich praw procesowych – orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX