Warecka Katarzyna, Strasburg: zmuszanie do uprawiania prostytucji łamie zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. S.M. przeciwko Chorwacji - wyrok ETPC z dnia 19 lipca 2018 r., skarga nr 60561/14

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: zmuszanie do uprawiania prostytucji łamie zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. S.M. przeciwko Chorwacji - wyrok ETPC z dnia 19 lipca 2018 r., skarga nr 60561/14

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 lipca 2018 r. uznał, iż brak odpowiedniej reakcji organów państwa na sytuację zmuszania do uprawiania prostytucji sprowadzał się do naruszenia zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej.

Zmuszanie do uprawiania prostytucji

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Chorwacji, która we wrześniu 2012 r. złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jej szkodę. Skarżąca twierdziła, że była zmuszana do uprawiania prostytucji przez byłego funkcjonariusza policji, który woził ją do klientów, zabierał jej połowę zarobków uzyskanych z prostytucji i groził przemocą, gdyby nie chciała spełniać jego żądań. Prokuratura wniosła przeciwko mężczyźnie akt oskarżenia, lecz sąd karny uniewinnił go od zarzutów twierdząc, że zeznania skarżącej były niespójne i niewiarygodne. Apelacja oskarżenia została oddalona, a skarga konstytucyjna w tej sprawie uznana za niedopuszczalną. Przed Trybunałem skarżąca zarzuciła, iż brak odpowiednich ram prawnych i praktyki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX