Strasburg: zatrzymanie poczty przez organy ścigania musi być zatwierdzone przez sąd. Dragoş Ioan Rusu przeciwko Rumunii - wyrok... - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Strasburg: zatrzymanie poczty przez organy ścigania musi być zatwierdzone przez sąd. Dragoş Ioan Rusu przeciwko Rumunii - wyrok ETPC z dnia 31 października 2017 r., skarga nr 22767/08

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: zatrzymanie poczty przez organy ścigania musi być zatwierdzone przez sąd. Dragoş Ioan Rusu przeciwko Rumunii - wyrok ETPC z dnia 31 października 2017 r., skarga nr 22767/08

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 października 2017 r. uznał, że przejęcie przesyłki pocztowej do celów postępowania karnego w sprawie o handel narkotykami bez zgody sądu stanowiło naruszenie prawa do poszanowania korespondencji skazanego.

Skargę do Trybunału wniósł rumuński nauczyciel akademicki, który został skazany za handel środkami odurzającymi. W 2005 r. miejscowy urząd pocztowy poinformował policję o dwóch podejrzanych przesyłkach, których nadawcą był skarżący. Policja zbadała przesyłki i stwierdziła, że zawierają diazepam - nielegalny środek odurzający. Paczki zostały zatrzymane na mocy postanowienia prokuratora, który o jego wydaniu poinformował miejscowy sąd. Po przeprowadzeniu kolejnej operacji przez organy ścigania w tym samym trybie zatrzymano kolejne przesyłki pochodzące od skarżącego i zawierające narkotyki. W oparciu o te dowody skarżący został skazany na trzy lata w zawieszeniu za handel narkotykami. Skarżący nie przyznał się do winy. Przed Trybunałem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX