Warecka Katarzyna, Strasburg: sąd karny uniewinnia, sąd administracyjny skazuje. Kapetanios i inni przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 30 kwietnia 2015 r., skargi nr 3453/12, 42941/12 i 9028/13

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Strasburg: sąd karny uniewinnia, sąd administracyjny skazuje. Kapetanios i inni przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 30 kwietnia 2015 r., skargi nr 3453/12, 42941/12 i 9028/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 30 kwietnia 2015 r. uznał, iż wymierzenie przez sąd administracyjny kary pieniężnej po uniewinnieniu przez sąd karny stanowiło naruszenie domniemania niewinności i zakazu ponownego sądzenia i karania za ten sam czyn.

Skargę do Trybunału wniosło trzech obywateli Grecji, którzy zostali oskarżeni o kontrabandę, odpowiednio: urządzeń elektronicznych, wyciągarki, sztucera, benzyny, oleju napędowego i dwóch luksusowych aut. Postępowania karne przeciwko nim zakończyły się uniewinnieniem, jednocześnie jednak toczyły się w ich sprawach postępowania administracyjne, w wyniku których sąd administracyjny nałożył na nich kary pieniężne. Przed Trybunałem skarżący zarzucili, iż taki stan rzeczy stanowił naruszenie ich prawa do domniemania niewinności (art. 6 ust. 2 Konwencji o prawach człowieka) oraz zakazu ponownego sądzenia lub karania za ten sam czyn (art. 4 protokołu nr 7 do Konwencji).

Trybunał zgodził się z tą argumentacją i stwierdził naruszenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX