Warecka Katarzyna, Strasburg: Polska nie naruszyła praw ojca do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie. P.K. przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 czerwca 2014 r., skarga nr 43123/10

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Strasburg: Polska nie naruszyła praw ojca do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie. P.K. przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 czerwca 2014 r., skarga nr 43123/10

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 czerwca 2014 r. uznał, iż Polska prawidłowo egzekwowała prawa ojca do kontaktu z synem po rozwodzie małżonków, nie dopuszczając do naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego.

Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Bychawy, który po rozwodzie utracił kontakt z synem. Pomimo wyroku sądowego regulującego przebieg spotkań z dzieckiem, była żona skarżącego uniemożliwiała te kontakty. Konflikt pomiędzy eksmałżonkami był bardzo poważny, a skarżący uciekł się nawet do bezskutecznej próby zaprzeczenia ojcostwa. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż instytucje państwowe niedostatecznie zaangażowały się w egzekucję jego prawa do kontaktu z dzieckiem, naruszając tym samym prawo skarżącego do poszanowania życia rodzinnego, chronione w art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją i nie stwierdził naruszenia Konwencji. Prawdą jest, iż po rozwodzie skarżący przez kilka lat nie spotykał się w ogóle ze swoim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX