Warecka Katarzyna, Strasburg: odmowa udzielenia rozwodu przez polski sąd nie naruszyła Konwencji. Babiarz przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2017 r., skarga nr 1955/10

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: odmowa udzielenia rozwodu przez polski sąd nie naruszyła Konwencji. Babiarz przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2017 r., skarga nr 1955/10

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 stycznia 2017 r. uznał, iż odmowa udzielenia rozwodu, którego żądał skarżący jako strona wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego, nie stanowiła naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.

Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Dębowej Kłody, który w 2007 r. opuścił swoją żonę i zamieszkał z nową partnerką. Skarżący wniósł o rozwód, któremu jednoznacznie sprzeciwiła się jego żona. Sąd odmówił zatem orzeczenia rozwodu w oparciu o art. 56 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (czyli skarżący, który dopuścił się zdrady), a drugi małżonek nie wyraża zgody. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż taki stan rzeczy stanowi naruszenie jego prawa do poszanowania do życia rodzinnego i prywatnego, chronionego w art. 8 Konwencji o prawach człowieka, a także prawa do zawarcia małżeństwa z art. 12Konwencji (skarżący chciałby poślubić swoją...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX