Warecka Katarzyna, Strasburg: areszt i więzienie za udział w nielegalnej demonstracji to nadmierna sankcja. Taranenko przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 15 maja 2014 r., skarga nr 19554/05

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Strasburg: areszt i więzienie za udział w nielegalnej demonstracji to nadmierna sankcja. Taranenko przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 15 maja 2014 r., skarga nr 19554/05

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 15 maja 2014 r. uznał, że roczny areszt i kara pozbawienia wolności za udział w nielegalnej demonstracji antyprezydenckiej stanowiły naruszenie praw podstawowych.

Skarga do Trybunału została wniesiona przez obywatelkę Rosji, która w 2004 r. wzięła udział w nielegalnej demonstracji przeciwko polityce Władimira Putina. Demonstracja polegała na okupacji budynku administracji prezydenckiej w Moskwie - demonstranci wznosili okrzyki, prezentowali hasła na plakatach, rozdawali ulotki i wzywali prezydenta do ustąpienia. Skarżąca twierdziła, iż znalazła się na miejscu w celu zebrania materiałów dla swojej pracy magisterskiej z socjologii. Mimo iż demonstracja nie miała gwałtownego przebiegu, skarżąca została zatrzymana, a następnie tymczasowo aresztowana na czas procesu, czyli na okres prawie roku. Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwolnienie, chociaż skarżąca nie była wcześniej karana, miała stałe miejsce zamieszkania w Moskwie i pracę w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX