Partyk Aleksandra, Statut sołectwa podlega konsultacjom z mieszkańcami

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Statut sołectwa podlega konsultacjom z mieszkańcami

Choć wynik konsultowanego z mieszkańcami projektu przepisów nie był dla rady gminy wiążący, to organ nie mógł zaniechać prowadzenia wymaganych prawem konsultacji. Tego rodzaju zaniechanie uznać należy za istotne naruszenie prawa, co skutkuje nieważnością uchwały - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX