Sprostowanie wyroku nie może polegać na uzupełnieniu rozstrzygnięcia w zakresie odsetek - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sprostowanie wyroku nie może polegać na uzupełnieniu rozstrzygnięcia w zakresie odsetek

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Sprostowanie wyroku nie może polegać na uzupełnieniu rozstrzygnięcia w zakresie odsetek

Sąd odmówił uwzględnienia apelacji powoda i jednocześnie błędnie pouczył go co do możliwości sprostowania orzeczenia. Gdy wniosek o sprostowanie wyroku okazał się niezasadny, zaistniał stan „pułapki prawnej” - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX