Partyk Aleksandra, Sprawy dotyczące kwestionowania istnienia obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika nie podlegają zaskarżeniu skargą kasacyjną

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Sprawy dotyczące kwestionowania istnienia obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika nie podlegają zaskarżeniu skargą kasacyjną

Z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wprost wynika, iż skarga kasacyjna jest niedopuszczalna m.in. w sprawach o alimenty. Chodzi tu o wszelkie sprawy dotyczące alimentów. Nie można więc wnieść w sposób skuteczny skargi kasacyjnej w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych orzeczeń sądu okręgowego odnoszących się do zaspokajania potrzeb rodziny wydanych w toku sprawy o rozwód – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX