Sondej Marek Zbigniew, Sprawca ma naprawić szkodę banku i zwrócić ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Sprawca ma naprawić szkodę banku i zwrócić ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie

Nałożony w wyroku karnym obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę oznaczonych sum pieniężnych nie stanowi przeszkody w dochodzeniu przez ubezpieczyciela, który wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela, od pozwanych sprawców przestępstwa wypłaconego pokrzywdzonemu odszkodowania orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX