Partyk Aleksandra, Sprawą o zalewanie działki zajmowano się opieszale, więc strony uzyskają świadczenie pieniężne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Sprawą o zalewanie działki zajmowano się opieszale, więc strony uzyskają świadczenie pieniężne

Skarżący zawiadamiali organ o wylewie cieku wodnego. Domagali się wszczęcia postępowania administracyjnego. Organ podejmował pewne czynności, ale faktycznie przez 19 miesięcy nie rozpoznał właściwie wniosku. Doszło do bezczynności o rażącym charakterze. Strony powinny uzyskać od organu kwotę 500 zł – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX