Spór kompetencyjny - postanowienie z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży... - OpenLEX

Ciapała Jerzy, Spór kompetencyjny - postanowienie z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Spór kompetencyjny - postanowienie z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. W ramach uwag podstawowych wskazać należy, że przedmiotem rozważań jest sposób wykonania kompetencji Trybunału Konstytucyjnego określonej w art. 189 Konstytucji w odniesieniu do doniosłego zagadnienia ustrojowo-politycznego. Kompetencję tę TK uzyskał po raz pierwszy w Konstytucji z 1997 r., jednak w odniesieniu do wątków prawnoporównawczych znana ona była polskiej doktrynie już wcześniej . Przyznanie TK kompetencji do rozstrzygania sporów kompetencyjnych uznano za sprawę o szczególnej wadze państwowej i doniosłości politycznej, co znajduje uzasadnienie m.in. w tym, że kompetencja ta polega w istocie na ustalaniu reguł znaczeniowych, dekodowaniu norm z przepisów konstytucyjnych lub ustawowych . Komentowane postanowienie TK z dnia 20 maja 2009 r. zostało zaś ocenione jako „zjawisko w wielu wymiarach bezprecedensowe w naszej historii i praktyce instytucjonalnej”, a także jako jeden z „kamieni milowych” orzecznictwa polskiego sądu konstytucyjnego . Przedmiot rozstrzygnięcia TK...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX