Warecka Katarzyna, Spłata długów spółki kapitałowej przez jej udziałowca i członka zarządu zgodna z Konwencją. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 11 grudnia 2018 r., 36480/07 (Lekić)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Spłata długów spółki kapitałowej przez jej udziałowca i członka zarządu zgodna z Konwencją. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 11 grudnia 2018 r., 36480/07 (Lekić)

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 11 grudnia 2018 r. uznał, że osobista odpowiedzialność finansowa udziałowca i członka zarządu spółki kapitałowej za długi zaciągnięte przez tę spółkę nie stanowiła naruszenia prawa skarżącego do poszanowania jego mienia.

Dyrektor osobiście spłacił długi spółki kapitałowej

Skargę do Trybunału wniósł obywatel Słowenii, udziałowiec, a następnie dyrektor zarządzający w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W 1993 r. spółka doznała poważnych trudności finansowych, w związku z którymi utraciła płynność finansową, a od 1995 r. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. W 1993 r. słoweńskie koleje państwowe podniosły przeciwko spółce roszczenie o zapłatę kwoty 5 mln słoweńskich tolarów (około 20 tys. euro) z tytułu nieopłaconych usług transportowych. W 1997 r. wspólnicy wnieśli do sądu o ogłoszenie upadłości spółki, lecz ich wniosek został odrzucony ze względu na niewniesienie opłaty sądowej. Wspólnicy postanowili poczekać na...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access