Skierowanie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Sądu Najwyższego może rodzić dla strony ujemne konsekwencje - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skierowanie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Sądu Najwyższego może rodzić dla strony ujemne konsekwencje

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Skierowanie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Sądu Najwyższego może rodzić dla strony ujemne konsekwencje

Skargę kasacyjną należy wnieść w dwumiesięcznym terminie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Termin jest zachowany, jeśli strona złoży skargę bezpośrednio do SN, o ile korespondencja zostanie przesłana do właściwego sądu przed upływem terminu - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX