Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia powinna być sporządzona przez zawodowego pełnomocnika - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia powinna być sporządzona przez zawodowego pełnomocnika

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia powinna być sporządzona przez zawodowego pełnomocnika

Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli strona, która nie wykonuje zawodu prawniczego, złoży osobiście skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu, to skarga podlegać będzie odrzuceniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX