Sobczak Krzysztof, Sędziowskie dyscyplinarki niezgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 5 czerwca 2023 r., C-204/21 (Komisja p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Sędziowskie dyscyplinarki niezgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 5 czerwca 2023 r., C-204/21 (Komisja p. Polsce)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w poniedziałek wyrok stwierdzający, że stworzony w Polsce system dyscyplinarny wobec sędziów w Polsce oraz ograniczenie możliwości sprawdzania ich niezawisłości, naruszyły zasady prawa UE. Sprawa dotyczy powołania i funkcjonowania zlikwidowanej już Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz tzw. ustawy kagańcowej, która pozwala ścigać sędziów za wydawane przez nich orzeczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX