Bujalski Rafał, Reforma polskich sądów z grudnia 2019 r. narusza prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 5 czerwca 2023 r., C-204/21 (Komisja p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Reforma polskich sądów z grudnia 2019 r. narusza prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 5 czerwca 2023 r., C-204/21 (Komisja p. Polsce)

Uchwalona 20 grudnia 2019 r. ustawa zmieniająca przepisy dotyczące ustroju sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego narusza szereg unijnych przepisów - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, przyznając tym samym rację Komisji, która wystąpiła ze skargą przeciwko Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX