Sądowa kontrola aktów administracyjnych wydawanych w ramach postępowań administracyjnych złożonych - wprowadzenie i wyrok... - OpenLEX

Niedźwiedź Monika, Sądowa kontrola aktów administracyjnych wydawanych w ramach postępowań administracyjnych złożonych - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.12.1992 r., C-97/91, Oleificio Borelli SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Omówienia
Opublikowano: EPS 2020/12/53-58
Autor:

Sądowa kontrola aktów administracyjnych wydawanych w ramach postępowań administracyjnych złożonych - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.12.1992 r., C-97/91, Oleificio Borelli SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Autorka porusza kwestię sądowej kontroli aktów administracyjnych wydawanych w ramach postępowań administracyjnych złożonych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX