Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych rozpozna skargę na wstrzymanie wypłaty emerytury - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych rozpozna skargę na wstrzymanie wypłaty emerytury

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych rozpozna skargę na wstrzymanie wypłaty emerytury

Wojewódzkie sądy administracyjne tylko wyjątkowo są umocowane do badania sprawy ubezpieczonego, który kwestionuje decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasadniczo tego rodzaju skargi należy jednak odrzucać - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX