Kwiatkowski Krzysztof, Sąd musi zadbać o interesy procesowe osoby niepełnosprawnej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Sąd musi zadbać o interesy procesowe osoby niepełnosprawnej

Chociaż kuratora dla osoby niepełnosprawnej ustanawia sąd opiekuńczy na wniosek tej osoby, a za jej zgodą także na wniosek określonych organizacji pozarządowych, nie oznacza to, że sąd niebędący sądem opiekuńczym pozbawiony jest możliwości podjęcia czynności zmierzających do ustanowienia takiego kuratora – stwierdził Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX