Partyk Aleksandra, Sąd może odstąpić od nieproporcjonalnej sankcji. Omówienie wyroku TS z dnia 8 marca 2022 r., C-205/20 (Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Sąd może odstąpić od nieproporcjonalnej sankcji. Omówienie wyroku TS z dnia 8 marca 2022 r., C-205/20 (Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld)

Naruszenie obowiązków administracyjnych powinno być zagrożone sankcją o proporcjonalnym charakterze. Jeśli tak nie jest, to rolą sądu jest odstąpienie od stosowania regulacji krajowej w części, w której przekroczono proporcjonalny charakter kary, aby sankcja była proporcjonalna, a nadto skuteczna oraz odstraszająca - przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX