Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cichej są inne niż przy spółce cywilnej - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cichej są inne niż przy spółce cywilnej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cichej są inne niż przy spółce cywilnej

Postępowanie o podział majątku spółki toczyło się w postępowaniu nieprocesowym, choć właściwym był tryb procesowy. Sprawę rozpoznał też sąd niewłaściwy rzeczowo. Pozwani nie mogli zaś wnieść zażalenia na uchylenie postanowienia sądu i przekazanie sprawy do sądu właściwego - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX