Rolnicy wspólnie prowadzący gospodarstwa rolne a VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 24 marca 2022 r., C-697/20 (W.G. przeciwko... - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Rolnicy wspólnie prowadzący gospodarstwa rolne a VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 24 marca 2022 r., C-697/20 (W.G. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w L.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Rolnicy wspólnie prowadzący gospodarstwa rolne a VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 24 marca 2022 r., C-697/20 (W.G. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w L.)

Czy rolnicy wspólnie prowadzący gospodarstwo rolne mogą być uznani za odrębnych podatników podatku VAT? Na takie pytanie odpowiadał Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-697/20, w której to stan faktyczny dotyczył małżeńskiej pary rolników prowadzących wspólnie, w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, gospodarstwo rolne. W sprawie, co czyni ją jeszcze bardziej ciekawą, Trybunał odniósł się nie tylko do podstawowego pytania, które od dłuższego już czasu jest przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w aktach sprawy, musiał orzec, czy wybór przez jednego z małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo rolne ogólnych zasad opodatkowania VAT powoduje automatycznie utratę statusu podatnika ryczałtowego przez drugiego z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX