Malinowski Michał, Renta z fundacji rodzinnej zwolniona z PIT, ale do wysokości proporcji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Renta z fundacji rodzinnej zwolniona z PIT, ale do wysokości proporcji

Renta wypłacana przez fundację rodzinną na rzecz fundatora korzysta ze zwolnienia z PIT w części odpowiadającej ściśle określonej proporcji ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgadzając się z fundatorem i zarazem beneficjentem założonej fundacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX