Nowicki Marek Antoni, Rehbock przeciwko Słowenii - wyrok ETPC z dnia 28 listopada 2000 r., skarga nr 29462/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 248

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Rehbock przeciwko Słowenii - wyrok ETPC z dnia 28 listopada 2000 r., skarga nr 29462/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 248

Pobicie podczas zatrzymania; zbyt długi okres rozpatrywania wniosku o zwolnienie z aresztu; brak odszkodowania; kontrola korespondencji

Tezy orzeczenia

Władze muszą przedstawić przekonujące i wiarygodne argumenty pozwalające wyjaśnić lub usprawiedliwić siłę użytą podczas zatrzymania.

Rehbock przeciwko Słowenii - orzeczenie z 28 listopada 2000 r., Izba (Sekcja I), raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 23 kwietnia 1999 r., skarga nr 29462/95

Stan faktyczny

Ernst Rehbock 8 września 1995 r. przekroczył samochodem granicę między Austrią i Słowenią. Nie zgłosił celnikom, że wwozi pakiet pigułek. Tego samego dnia został aresztowany przez słoweńską policję około 70 km od granicy, gdzie miał je komuś przekazać. Zgodnie z wersją Rehbocka zaatakowało go sześciu uzbrojonych mężczyzn w czarnych maskach. Inna grupa podobnie ubranych mężczyzn stała obok. Rehbock nie stawiał oporu. Mimo to brutalnie rzucono go na maskę samochodu i założono kajdanki. W tym czasie bito go w głowę pięściami i pałkami....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX