Partyk Aleksandra, Regulowanie podatku za cudzą nieruchomość ma znaczenie w sprawie o zasiedzenie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Regulowanie podatku za cudzą nieruchomość ma znaczenie w sprawie o zasiedzenie

Jeśli zostanie ustalone, że osoba, która nie była właścicielem nieruchomości, opłacała za nią podatek rolny, to taka okoliczność wymaga oceny, aby rozstrzygnąć sprawę o zasiedzenie. Opłacanie podatków jest istotne przy badaniu, czy posiadanie miało charakter samoistny - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX