Refakturowanie mediów przez wspólnoty mieszkaniowe jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - OpenLEX

Różycki Karol, Refakturowanie mediów przez wspólnoty mieszkaniowe jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Refakturowanie mediów przez wspólnoty mieszkaniowe jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT

Wspólnota mieszkaniowa, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków. Wątpliwości budziło, w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli, czy wspólnota refakturując nabyte media każdorazowo świadczy usługi podlegające opodatkowaniu VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX