Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Refakturowanie mediów przez wspólnoty mieszkaniowe jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT

Wspólnota mieszkaniowa, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków. Wątpliwości budziło, w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli, czy wspólnota refakturując nabyte media każdorazowo świadczy usługi podlegające opodatkowaniu VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?