Nowicki Marek Antoni, Ramsahai i inni przeciwko Holandii - wyrok ETPC z dnia 15 maja 2007 r., skarga nr 52391/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 11

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Ramsahai i inni przeciwko Holandii - wyrok ETPC z dnia 15 maja 2007 r., skarga nr 52391/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 11

Zastrzelenie przez policjanta podczas próby zatrzymania

Tezy orzeczenia

1. Nawet jeśli użycie siły nie naruszyło art. 2 konwencji, istnieje obowiązek przeprowadzenia szybkiego i skutecznego śledztwa.

2. Osoby odpowiedzialne za śledztwo i prowadzące je nie mogą być zamieszane w badane zdarzenia. Nie wystarczy brak powiązań hierarchicznych lub instytucjonalnych - chodzi o rzeczywistą niezależność. Społeczeństwo musi mieć zaufanie do państwa, że sposób, w jaki korzysta ono z wyłącznego uprawienienia do stosowania przymusu nie prowadzi do naruszenia prawa.

3. Jeśli śledztwo dotyczące śmierci wiążącej się z odpowiedzialnością władzy publicznej było prowadzone przez bliskich kolegów osób zamieszanych w sprawę, sam tylko nadzór przez inny, nawet niezależny organ nie wystarcza, aby zapewnić niezależność całego śledztwa.

4. Prokuratorzy nie mogą zrezygnować z korzystania z informacji i pomocy policji. Nie oznacza to jednak, że nie są wystarczająco niezależni, chyba że konkretny prokurator utrzymuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX