Partyk Aleksandra, Publikowanie nieprawdziwych informacji o osobach publicznych jest niedopuszczalne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Publikowanie nieprawdziwych informacji o osobach publicznych jest niedopuszczalne

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że nie można publikować informacji nieprawdziwych. Takie działanie jest bezprawne, nawet jeśli odnosi się do osób publicznych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access