Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest obywatelem polskim. Omówienie do decyzji SKO z dnia 15... - OpenLEX

Raguszewska Magdalena, Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest obywatelem polskim. Omówienie do decyzji SKO z dnia 15 października 2019 r., SKO 4318/968/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/1/32-38
Autor:

Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest obywatelem polskim. Omówienie do decyzji SKO z dnia 15 października 2019 r., SKO 4318/968/19

W prezentowanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15.10.2019 r. (SKO 4318/968/19) organ I instancji odmówił przyznania świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, stwierdzając, że przebywa on na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej, a taka sytuacja nie została wymieniona w wyczerpującym katalogu osób, którym może zostać przyznane świadczenie wychowawcze (por. art. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm., dalej ustawa).

Rozpatrując odwołanie od tej decyzji, SKO zwróciło jednak uwagę na fakt, że dziecko, którego dotyczył wniosek, jest obywatelem polskim. W tym kontekście Kolegium stwierdziło, że przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sposób niedostateczny chronią prawa jednostki, jaką jest cudzoziemiec będący rodzicem obywatela polskiego (na którego chce uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego). Mając zatem na względzie konieczność lepszej ochrony interesów dziecka,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX