Przyznanie się do winy oskarżonego jako dowód jego sprawstwa - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Przyznanie się do winy oskarżonego jako dowód jego sprawstwa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Przyznanie się do winy oskarżonego jako dowód jego sprawstwa

W orzecznictwie sądów zdominowana przez jedną linię jest koncepcja, zgodnie z którą samo przyznanie się oskarżonego do winy nie powinno, a wręcz nie może być podstawa skazania. Każdorazowo powinno ono podlegać weryfikacji, w szczególności zaś fakt czy i jakiej treści złożył wyjaśnienia. Z tym że stopień tej weryfikacji może już być zróżnicowany, zależnie od konkretnego układu procesowego i pozostałego materiału dowodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX