Partyk Aleksandra, Przyjęcie mandatu karnego nie jest równoznaczne ze skazaniem przez sąd

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Przyjęcie mandatu karnego nie jest równoznaczne ze skazaniem przez sąd

Pozwany przyjął mandat karny po kolizji. Gdy pozwano go w procesie odszkodowawczym, kwestionował on swoją odpowiedzialność za wypadek drogowy. Z opinii biegłego sądowego wynikało, że nie można ustalić czy to pozwany spowodował wypadek drogowy. Powództwo nie zostało więc udowodnione - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX