Kręski Tomasz, Przy wypłatach nieprzekraczających limitu 2 mln zł wystarczy certyfikat rezydencji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Przy wypłatach nieprzekraczających limitu 2 mln zł wystarczy certyfikat rezydencji

Przy wypłatach na rzecz nierezydenta nieprzekraczających limitu 2 mln zł rocznie płatnik nie ma obowiązku przeprowadzania szczegółowej weryfikacji swojego kontrahenta. W przypadku braku przekroczenia limitu płatnik jest uprawniony do niepobrania podatku u źródła jedynie na podstawie posiadanego certyfikatu rezydencji kontrahenta. Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2400/19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX