Partyk Aleksandra, Przewoźnik nie uniknie badania dobrej reputacji. Omówienie wyroku TS z dnia 11 maja 2023 r., C-155/22 (Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Przewoźnik nie uniknie badania dobrej reputacji. Omówienie wyroku TS z dnia 11 maja 2023 r., C-155/22 (Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld)

To, że zarząd spółki tranportowej wyznaczy osobę spoza zarządu jako odpowiedzialną za przestrzeganie prawa unijnego w zakresie czasu pracy i odpoczynku kierowców, co prowadzi do przejścia odpowiedzialności karnej na tę osobę, nie może uniemożliwiać uwzględnienia naruszeń przy badaniu dobrej reputacji spółki - przyjął Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX