Partyk Aleksandra, Przewlekłym rozpoznawaniem wniosku o rentę zajmie się sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Przewlekłym rozpoznawaniem wniosku o rentę zajmie się sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Skarżący złożył do sądu administracyjnego skargę, w której podniósł, że ZUS długotrwale rozpoznaje jego wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Skarga była niedopuszczalna, gdyż w postępowaniu administracyjnym co do zasady wyłączone jest rozpoznawanie skarg z zakresu ubezpieczeń społecznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX