Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/65-71
Autor:

Przedawnienie obowiązku zwrotu dotacji. Omówienie do decyzji SKO z dnia 2 kwietnia 2019 r., SKO 4030/2/19

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrywało odwołanie od decyzji wydanej w dniu 28.12.2018 r., w której starosta określił należność z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przypadającą do zwrotu. Podstawą takiego ustalenia były wyniki kontroli administracji celno-skarbowej, w toku której stwierdzono, że strona nieprawidłowo rozliczyła się z dotacji uzyskanej w 2013 r. Kolegium uchyliło tę decyzję w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji, stwierdzając, że skoro obowiązek zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości powstał z mocy prawa, tj. w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), dalej o.p., to organy władne były wydać w tym przedmiocie decyzję określającą, o której mowa w art. 252ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), dalej u.f.p., w terminie 5 lat od końca roku, w którym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację