Warecka Katarzyna, Przechowywanie danych telekomunikacyjnych a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 lutego 2024 r., 19920/20 (Škoberne)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2024
Autor:

Przechowywanie danych telekomunikacyjnych a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 lutego 2024 r., 19920/20 (Škoberne)

Gromadzenie wszystkich danych telekomunikacyjnych i ich przechowywanie przez okres 14 miesięcy w sprawie sędziego, który został oskarżony o branie łapówek, stanowiło naruszenie prawa do prywatności oskarżonego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX