Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Prawomocny wyrok sądu korzysta z domniemania trafności rozstrzygnięcia

Możliwość wstrzymania wykonania prawomocnego wyroku skazującego jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych przypadkach. Co do zasady nie ma podstaw, by wniesienie kasacji, miało automatycznie prowadzić do wstrzymania wykonania prawomocnego orzeczenia. To zaś skazany powinien udowodnić zasadność swoich twierdzeń - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację