Zasada Jarosław, Pracownik nie ponosi ryzyka działalności zakładu pracy

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pracownik nie ponosi ryzyka działalności zakładu pracy

Obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy nie można traktować statycznie, ponieważ treść tych obowiązków ulega zmianom w miarę postępu nauki i techniki. Śledzenie zdobyczy postępu technicznego stanowi nieodłączny element działalności każdego zakładu pracy – stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 grudnia 2014 r., III APa 11/14, LEX nr 1630515.

Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie przeciwko pracodawcy o zapłatę zadośćuczynienia, renty uzupełniającej i odszkodowania. Świadczeń tych domagał się pracownik, zatrudniony na stanowisku mechanika samochodowego, poszkodowany w wypadku przy pracy, w następstwie którego stracił lewą gałkę oczną. Poza urazami fizycznymi skutkiem wypadku były cierpienia związane z zespołem stresu pourazowego oraz ciężkie zaburzenia depresyjne.

Powództwo to zostało oddalone przez Sąd Okręgowy, który nie stwierdził spełnienia przesłanek cywilnej odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy w rozumieniu a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX