Partyk Aleksandra, Pomoc społeczna jest udzielana, by poprawiać sytuację potrzebujących

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Pomoc społeczna jest udzielana, by poprawiać sytuację potrzebujących

Skarżąca nienależnie pobrała świadczenie socjalne. Organy uznały, że musi ona zwrócić pobrane świadczenie. Organy zaniechały jednak weryfikacji, w jakiej sytuacji znajdzie się skarżąca, jeśli będzie zobowiązana do zwrotu wszelkich nienależnie pobranych świadczeń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX