Bujalski Rafał, Pomoc dla Poczty Polskiej: TSUE oddalił odwołanie Inpostu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 grudnia 2020 r., C-431/19 P i C-432/19 P (Inpost)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Pomoc dla Poczty Polskiej: TSUE oddalił odwołanie Inpostu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 grudnia 2020 r., C-431/19 P i C-432/19 P (Inpost)

Polska prawidłowo przyznała Poczcie Polskiej pomoc publiczną - wynika z ubiegłotygodniowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, w którym unijny sąd potwierdził wcześniejsze niekorzystne dla spółek Inpost rozstrzygnięcia Sądu UE i Komisji Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX