Grotkiewicz Magdalena, Podstawa prawna do określenia aktem prawa miejscowego oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Podstawa prawna do określenia aktem prawa miejscowego oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej

Brak jest podstaw prawnych do określania aktem prawa miejscowego oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynika z uchwały z dnia 3 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (14/39/2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX