Sondej Marek Zbigniew, Podawanie nieprawdziwych informacji w konkursie ofert nie popłaca

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Podawanie nieprawdziwych informacji w konkursie ofert nie popłaca

Oferta na świadczenie usług złożona w konkursie ogłoszonym przez NFZ zawierająca nieprawdziwe informacje w zakresie dodatkowo premiowanym i mającym znaczenie dla wykonywania przyszłej umowy, a zatem mającym wpływ na ostateczny kształt rankingu i wynik postępowania konkursowego - podlega obligatoryjnemu odrzuceniu orzekł WSA w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX