Partyk Aleksandra, Po zatarciu skazania nie można stwierdzić utraty dobrej reputacji przez przewoźnika

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Po zatarciu skazania nie można stwierdzić utraty dobrej reputacji przez przewoźnika

Starosta ustalił, że przewoźnik został skazany za popełnienie przestępstwa przewidzianego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wówczas stwierdził utratę dobrej reputacji przewoźnika. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało tę decyzję za trafną, choć na chwilę rozstrzygania sprawy przewoźnika należało uznać za osobę niekaraną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access