Partyk Aleksandra, Po skazaniu za zabór mienia nie można warunkowo umorzyć kolejnego postępowania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Po skazaniu za zabór mienia nie można warunkowo umorzyć kolejnego postępowania

Sąd pierwszej instancji warunkowo umorzył postępowanie karne w sprawie o kradzież. Wyrok sądu był wadliwy, gdyż zastosowanie tej konstrukcji jest możliwe pod warunkiem, że sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne. Wniesiona kasacja Prokuratora Generalnego okazała się więc oczywiście zasadna - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX