Malinowski Michał, PIT: to wypłata czyni komornika sądowego płatnikiem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

PIT: to wypłata czyni komornika sądowego płatnikiem

Komornik sądowy nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń pracowniczych. A sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości nie stanowi takiej wypłaty świadczeń. Tak wynika z wyroku NSA z 16 kwietnia 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX