Partyk Aleksandra, PIT: bezpłatne szkolenia członków samorządu zawodowego organizowane przed organy korporacji nie stanowią przychodu uczestników kursu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

PIT: bezpłatne szkolenia członków samorządu zawodowego organizowane przed organy korporacji nie stanowią przychodu uczestników kursu

Uczestnictwo członka samorządu zawodowego w bezpłatnym szkoleniu organizowanym i finansowanym przez samorząd nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż nie jest to nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX