Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Państwa UE mogą same regulować zamówienia in-house. Omówienie wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-285/18 (Irgita)

Unijne przepisy dotyczące zamówień in-house zawierają minimalne warunki dotyczące tych zamówień - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 3 października. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą wprowadzić do nich dodatkowe warunki. Muszą być one jednak zgodne z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności i przejrzystości. Wydany wyrok wpływa na interpretację krajowych przepisów o zamówieniach publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?