Partyk Aleksandra, Oświadczenie o odrzuceniu spadku imieniem małoletniego wymaga wcześniejszej zgody sądu opiekuńczego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Oświadczenie o odrzuceniu spadku imieniem małoletniego wymaga wcześniejszej zgody sądu opiekuńczego

Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Z tego względu dokonanie jej bez uprzedniej zgody sądu opiekuńczego pociąga za sobą nieważność takiego oświadczenia - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX